Vine a aprendre a jugar a pàdel amb nosaltres d’una manera divertida amb el nostre sistema personalitzat d’entrenament per a tots els nivells.

El nostre entrenador Raul Balladarez, amb més de 20 anys d’experiència en el món del pàdel, aplica un sistema mitjançant el qual aprendràs o milloraràs el joc d’una manera molt fàcil i àgil.

Vine a comprovar-ho!

Les classes d’escola consisteixen, per els adults, en grups d’un mínim de 2 persones i un màxim 4. En els nens fins a 14 anys i depenent del nivell, un mínim de 2 i un màxim de 8.

El nostre entrenador tindrà en compte el nivell de cada jugador per formar els grups i després podrà modificar-los en funció del progrés de cada ú. D’aquesta manera l’aprenentatge sempre manté l’exigència adequada al progrés de l’alumne.

LA NOSTRA ESCOLA

 

REGLAMENT DE L’ESCOLA DE PÀDEL PCP

 

La inscripció a l’escola de pàdel de PCP  suposa l’acceptació i conformitat d’aquest reglament.

PREUS:  Els preus de l’escola estan detallats a la pàgina principal, al menú TARIFES.

HORARI: L’horari de l’escola és de dilluns a divendres de 17h a 21hs. Les classes són de  min.

DIES FESTIUS: l’escola es regeix pel calendari de festes nacionals i locals de Vilafranca del Penedès. Els dies festius no hi haurà classes i no es recuperaran.

PAGAMENTS: les mensualitats de les classes s’abonaran entre el dia 1 i 5 de cada mes. Es podran abonar en efectiu a la recepció del club o a través de domiciliació bancària.

La quota s’abonarà per la totalitat del mes contractat i no es pot fraccionar per setmanes, a excepció de la primera quota, que si l’alta no es produeix a principi de mes, es prorratejarà per setmanes.

En cas de devolució d’un rebut, el client haurà de fer-se càrrec de les despeses administratives i bancàries que impliqui.

Si un cop iniciat el mes, l’alumne no pot continuar assistint a les classes, només tindrà dret al reemborsament del import de les classes pendents en el supòsit de que el motiu sigui una malaltia greu de l’alumne. No té caràcter de malaltia greu les lesions esportives, i en aquest casos es recuperaran les classes.

MATRÍCULA: S'abonarà un import de 20€ en concepte de matrícula. Aquest import es pagarà únicament una vegada per unitat familiar.

ALTES: Tots aquells alumnes que ingressin a l’escola un cop iniciat el mes en curs, abonaran la matrícula y les classes que quedin pendents d’impartir-se fins el final d’aquell mes. En cas de que no hi hagués plaça per el nivell de l’alumne, aquest  passarà a la llista d’espera i se l’avisarà quan hi hagi una plaça lliure d’un nivell similar al seu.

BAIXES: Si l'alumne desitja donar-se de baixa de l'escola, ho haurà de comunicar al club entre els dias 20 i 27 de cada mes. Si l'alumne no comunica la seva baixa es donarà per renovat el mes i s’aplicarà lo estipulat a les normes.

En el cas de que un alumne vagi a faltar durant un període determinat a les classes, i havent-ho comunicat al coordinador de l'escola, podrà conservar la seva plaça abonant la mensualitat. Si no es així, aquesta plaça podrà ser coberta per un altre alumne que estigui esperant i que reuneixi les característiques tècniques del grup.

RECUPERACIONS:

A ) No se recuperaran les classes en les que l'alumne falti per motius personals, laborals o aliens al club. No obstant, sempre que les condicions ho permetin s’intentarà per iniciativa del coordinador de l'escola, buscar un forat en un altre grup per la recuperació de la classe, però no està el club obligat en cap cas.

B) Les classes que es suspenguin per motius meteorològics si ni tant sols s’ha pogut començar la classe, se recuperaran segons l'horari i dia convingut entre el grup i el monitor corresponent.

C) En cas de pluja abundant durant varies classes d’un mateix mes, veurem la possibilitat de recuperació, amb previ acord mutu entre alumnes i professor.

GRUPS: Els grups es formaran en funció del nivell, i els alumnes podran ser canviats de grup i monitor al llarg de l’any segons el criteri del coordinador de l'escola.

MONITORS: Les classes seran impartides por monitores qualificats però no estaran adscrits a grups concrets, podent ser intercanviats por necessitats de l'escola.

Per a qualsevol consulta:
Raul Balladarez 697 63 52 40
ENTRENADOR I DIRECTOR ESPORTIU DE PCP

RAUL BALLADAREZ. Entrenador i Director esportiu de PCP

 

Trajectòria esportiva

Vaig començar la pràctica d’aquest esport als 10 anys d’edat en el meu país d’origen, Uruguai.

Als 12 anys vaig guanyar el meu primer torneig en 2ª categoria d’adults.

Als 15 anys, després d’haver guanyat el Circuit Uruguaià de Pàdel, vaig quedar número u en la categoria de juvenils i vaig guanyar el Premi jugador revelació de l’any. Aquest mateix any vaig ser seleccionat per representar al meu país en el Mundial de Pàdel que va tenir lloc a Buenos Aires, Argentina.

Durant els anys següents vaig disputar tornejos en els clubs més importants de diferents ciutats i països de Llatinoamèrica:

* Brasil (Rio Grande, Porto Alegre, Curitiba, Yaguarón, Pilotes, Novo Hamburgo, Santa Vitòria, Chuy, etc ….)
* Uruguai (Maldonado, Punta del Este, Trenta-tres, Colònia, Montevideo, Ribera, Turó Llarg, Rio Branco, etc ….)
* Argentina (Còrdova i Buenos Aires), guanyant molts d’aquests tornejos.

Vaig estar seleccionat per jugar els mundials representant al meu país des de l’any 1998 fins el 2002.

De la meva etapa a Catalunya i Espanya, l’any en què les obligacions laborals em van permetre jugar més etapes del circuit, em vaig posar entre els 20 millors jugadors de Catalunya i entre els 40 primers del PPT (Padel Pro Tour).

 

Cursos Relacionats amb el Pàdel

* Jornada d’entrenament clínic amb Alejandro Lasaigues i Roberto Gatiker, en l’època de campions del món. (1996)

* Entrenament i preparació física per pàdel, amb Alejandro Novillo, un dels primers campions del món de pàdel i docent amb experiència internacional.

* Monitor i Entrenador de pàdel a l’Associació Uruguaiana de Pàdel.

* Curs de Monitor de Pàdel de la Federació Catalana de Pàdel.

* Curs d’Entrenador de Pàdel de la Federació Argentina de Pàdel.

 

Trajectòria docent

Entre els jugadors als quals he impartit cursos, clínics o directament han començat en l’esport del pàdel i han entrenat amb mi, destaco:

 • Diego Ramos (2 vegades campió del món i un cop finalista)
 • Ariana Sánchez (Campiona del món i una de les millors de Catalunya)
 • Ana Cortiles (Campiona d’Espanya)
 • Eva Vives (Semi finals d’Espanya i número 1 de la seva categoria)
 • Lorea Baquero (Campiona d’Espanya)
 • Antón Sanz (N º 1 de la seva categoria i actualment un dels millors del circuit)
 • Jan Sanz (N º 2 de la seva categoria)
 • Sonia Cros Robert (N º 1 de la província de Tarragona durant més de 6 anys)
 • Feli Vázquez i Laia Sabaté (N º 10 de la província de Tarragona)
 • Jordi Lopez (N º 1 de la província de Lleida)
 • Xavi Colomina (N º 1 de la província de Lleida)
 • Dídac Prats (N º 1 de la seva categoria i actualment entrenador a Lleida)
 • Roser Pulido (N º 10 de la província de Tarragona)
 • Montse Maeso (N º 6 de la província i actualment entrenadora al Nàstic Tarragona)
 • Javier Gauna (Actualment un dels millors de Catalunya i entrenador de pàdel)
 • Martin del Pontigo (Actualment entrenador de pàdel)